Què és el rentat verd o greenwashing?

Jun 29, 2023Actualitat, Blog

El greenwashing és l’acte de confondre als consumidors en relació a les pràctiques mediambientals d’una companyia o els beneficis que aporta pel medi ambient un producte o servei.

Consisteix a orientar la imatge de marketing d’una organització o una empresa cap a un posicionament ecològic mentre que les seves accions van en contra del medi ambient. Aquesta comunicació verda no sempre significa que l’empresa sigui més respectuosa amb el medi ambient ni que hagi adquirit un compromís mediambiental. El rentat verd es defineix com una comunicació abusiva i enganyosa.

Degut a aquest tipus de pràctiques, l’escepticisme dels consumidors augmenta, cosa que desgraciadament ha servit per debilitar a marques que realment són respectuoses amb el medi ambient o accions de conscienciació dutes a terme per autoritats públiques. Aquestes pràctiques desafien el dret dels consumidors a una informació veraç i confiable sobre l’impacte ambiental dels productes i serveis.

El rentat verd té dues conseqüències:

  • Enganya als consumidors
  • No introdueix cap millora amb respecte a la reducció de gasos d’efecte hivernacle i el canvi climàtic

Exemples de pràctiques de rentat verd:

  • Utilització de terminologia que careix de significat clar, com per exemple “eco-friendly”
  • Llançament de productes “verds” mentre es mantenen processos de producció poc respectuosos amb el medi ambient, per exemple un cosmètic “bio” que es produït en una fàbrica que contamina un riu
  • Ús d’imatges que suggereixen un impacte verd, per exemple la imatge d’una fàbrica d’on de les xemeneies surten flors
  • Canvi de colors dels envasos per uns de color verd, per fer veure que estan compromeses amb el medi ambient