Què són els microcrèdits o préstecs ràpids i quins perills amaga aquest tipus de financiació

Jun 8, 2023Actualitat, Notícies

Durant els últims anys, és comú trobar empreses que ofereixen microcrèdits en 15 minuts, publicitant-se dient que el primer crèdit demanat serà sense interès. Però, què són aquests microcrèdits i quins perills amaguen pels consumidors?

Els microcrèdits són un instrument financer que es concedeix a una persona que necessita una liquidesa immediata. Es pot demanar una determinada quantitat prestada a canvi de retornar-la en un període curt de temps pagant uns interessos.

Principals característiques dels microcrèdits:

  • Senzillesa: és un procés àgil i sense haver de fer papers. Els microcrèdits es poden contractar sense aportar casi documentació, sense firma, ni nòmina, ni quantitat mínima al compte corrent, només cal ser major d’edat
  • Rapidesa: només fent “click” a acceptar ja es disposa dels diners al compte

Perills dels microcrèdits

Darrere d’aquesta facilitat i senzillesa s’amaga molta lletra petita i això ha provocat que moltes persones que han contractat aquest tipus de crèdits es vegin envoltades per deutes.

  • Elevat interès i pròrrogues costoses: els microcrèdits, tot i ser fàcils de conseguir, resulten complicats de pagar. Els interessos i les comissions solen ser molt elevades en comparació amb el préstec inicial. A això es sumen els alts interessos per retràs en el pagament
  • Termini curt de devolució: generalment en aquest tipus de préstecs, l’entitat prestamista reclama l’abonament dels diners prestats més els interessos en un període màxim de 30 dies. En moltes ocasions, l’usuari pot arribar a trobar-se atrapat davant la impossibilitat d’aconseguir diners suficients per fer front al deute, portant-lo en molts casos a prorrogar el pagament a canvi d’abonar una penalització. Cal destacar que el pagament d’una pròrroga no liquida diners del crèdit demanat ni dels interessos
  • Usura: els elevats interessos dels microcrèdits els poden convertir en usurers segons la jurisprudencia actual del Tribunal Suprem
  • Al marge de la normativa financera: els microcrèdits no necessiten de cap supervisió ni control per part del Banc d’Espanya
  • Desinformació: es concedeixen pràcticament sense estudi i la majoria dels afectats en moltes ocasions recorren a ells com a última opció. A l’hora de contractar els serveis no se’ls informa de les conseqüències de l’impagament  o de la penalització al demanar una pròrroga

Com evitar caure en un préstec usurer

S’han de tenir certes precaucions a l’hora de demanar un crèdit. La primera és, com sempre, saber que et pots permetre el préstec. Un altre factor a tenir en compte és llegir bé la lletra petita i les condicions d’impagament, i més important, les comissions d’impagament. Hi ha empreses acostumades a l’impagament per part del prestatari i basen el seu negoci en això.