Saps com reclamar en un problema de consum?

Oct 30, 2020Actualitat

T’EXPLIQUEM ELS PASSOS PER FER UNA RECLAMACIÓ.

A voltes amb la rapidesa de la rutina, no ens adonem que gairebé cada dia som persones consumidores. Això vol dir que adquirim un bé o un servei. Des del pa que comprem al forn del nostre barri, el bitllet de tren per anar a treballar o la connexió que tenim a internet se’n pot dir que és consum i per tant, estem constantment consumint.

És evident, doncs, que com a consumidors podem tenir problemes. Per exemple, ens arriba una factura de llum molt elevada amb comparació a la resta, se’ns cancel·la un vol programat a l’últim moment o la nostra assegurança considera que una petita inundació no està coberta per la pòlissa.

Que hem de fer quan això ens passa? En moltes ocasions ens sentim desprotegits, no sabem a qui ens hem de dirigir o si tenim algun dret a poder reclamar.

És per això que des de L’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya hem elaborat un vídeo senzill per tal que tots els socis de l’entitat i la ciutadania en general estigui informada de que cal fer quan es troben amb un problema de consum i donar a conèixer la via extrajudicial de resolució de conflictes.

En primer lloc, és pertinent que ens dirigim a l’empresa la qual hem comprat el bé o hem contractat el servei. Caldria que, com a consumidors poguéssim exposar el cas i se’ns escoltés per tal d’arribar a un possible acord.

En cas de no ser possible haurem de demanar el full oficial de reclamació, queixa o denuncia al mateix establiment, si és possible o de manera telemàtica, si així ho té habilitat l’empresa.

Com a consumidors, tenim dret a posar una reclamació, una queixa o una denúncia de consum. Però els empresaris i empresaries, també tenen el dret de donar-nos resposta en un termini màxim de trenta dies.

Transcorregut aquest termini, si la resposta no s’adequa allò que com a consumidor hem sol·licitat ens podem adreçar a:

A una organització de consumidors com la nostra, L’OCUC. A l’entitat, assessorarem sobre els drets dels consumidors i quin procediment cal seguir.

A l’Oficina Municipal d’Atenció al Consumidor (OMIC).

En la mediació de consum s’intentarà arribar a un acord entre les dues parts.

En el cas que no es pugui arribar a un acord s’haurà de valorar si es pot donar a conèixer la controvèrsia a un organisme especialitzat en el tema.

Per exemple, la cancel·lació d’un vol l’estudiarà l’Agència Estatal de Seguretat Aèria.

En el cas d’un subministrament bàsic, la Direcció General d’Energia pot ser competent per conèixer el conflicte.

Si el problema és amb la nostra assegurança, caldrà dirigir l’escrit a la Direcció General d’Assegurances.

Finalment, també cal tenir molt em compte les Juntes Arbitrals de Consum.

Com sempre des de L’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya us guiarem i assessorarem per tal que el procediment sigui el més ràpid i senzill possible. Ara pots fer-te soci amb un 75% de descompte.