Vaig recórrer a vosaltres per un problema que per a mi era angoixant i va ser el motiu pel qual em vaig fer sòcia vostre. El vàreu tramitar i solucionar amb molta amabilitat, eficiència i correcció. Miracles no podeu fer, però ajudar a portar els conflictes amb tranquil·litat i confiança sí que ho aconseguiu.