Rebaixes, canvis i devolucions de productes

El 7 de gener era el dia marcat tradicionalment com l’inici de les rebaixes d’hivern, però actualment la normativa ja no fixa estrictament les dates en que s’han de fer les rebaixes. Tot i això els comerciants tenen un pacte implícit per seguir fent-les en aquest període, encara que hi ha alguns comerços que ja fa dies que les han començat.

És important tenir en compte que les rebaixes són voluntàries i els establiments no estan obligats a fer-les. La durada d’aquests descomptes serà la que cada venedor consideri convenient, habitualment les d’hivern s’han fet fins a finals de febrer. A l’hora d’anar de rebaixes els consumidors han de tenir en compte que:

  • Quan entrin a la botiga els preus originals han de constar juntament amb el preu rebaixat o sinó el percentatge de rebaixa.
  • Està prohibida la venda, sota el nom de rebaixa, de productes deteriorats, de baixa qualitat o adquirits especialment per aquesta finalitat.
  • Les condicions de venda en època de rebaixes han de ser les mateixes que durant la resta de l’any. Els productes han de mantenir la mateixa qualitat de sempre a un preu més baix.

Canvis i devolucions

És recomanable que el consumidor s’informi sobre la possibilitat de canviar l’article abans de fer la compra. El comerciant només esta obligat a fer-ho si és defectuós o bé si ja anunciava aquesta possibilitat. Per això convé conservar les factures o els tiquets per si hi ha alguna incidència.

Sobre els canvis i les devolucions cal diferenciar entre les garantia legal i la garantia comercial:

La garantia legal la tenen tots els productes de consum i vol dir que el venedor ha de respondre pels problemes d’origen que pugui tenir el producte. Per exemple, si comprem un mòbil i la bateria dura molt poc ja d’inici podem reclamar al venedor i escollir entre la reparació o la substitució del producte de forma gratuïta. Tot i que s’ha de tenir en compte que si una de les opcions resulta impossible o desproporcionada tenint en compte el cost pel venedor ens haurem d’atendre a l’altra possibilitat.

En el cas que no es puguin dur a terme ni la reparació ni la substitució es podrà sol·licitar una rebaixa del preu o la resolució del contracte, és a dir, el reemborsament dels diners i retorn del producte.

El termini de la garantia legal és de 2 anys des del lliurement del producte. Cal tenir en compte que si el defecte del producte apareix en els primers 6 mesos s’entén que el problema venia d’origen i el venedor ha de provar que el defecte va aparèixer en posterioritat al lliurement. Si el defecte es manifesta passat 6 mesos ha de ser el comprador qui provi que el producte ja estava en mal estat.

A diferència de la garantia legal, la garantia comercial és voluntària. Les empreses i comerciants la poden oferir o no. I sempre ha de suposar una millora respecte la garantia legal. Les condicions d’aquesta garantia es poden demanar per escrit si el consumidor ho demana. Hi ha moltes botigues que ho posen directament al tiquet de compra amb el text: “disposa de 15 dies per retornar el producte”.