Rebaixes

S’entén que hi ha rebaixes quan els articles que s’ofereixen en el mateix establiment on s’exerceix habitualment l’activitat comercial a un preu inferior al fixat.

Recorda que les botigues no estan obligades a fer rebaixes i que, per tant, correspon a cada comerciant decidir lliurement els períodes estacionals en què poden tenir lloc les rebaixes, com també la durada. En tot cas, les dates de les rebaixes s’han d’exhibir als establiments comercials en un lloc visible al públic.

Les vendes en rebaixes es troben subjectes als següents requisits

Les reduccions dels preus han de ser clares, figurant el preu habitual i el reduït o el percentatge de descompte.

Els articles rebaixats han d’haver estat inclosos amb anterioritat, i durant un mínim d’un mes, en l’oferta habitual de vendes.

Els productes rebaixats han de tenir la mateixa qualitat i garantia que les que tenien a preu no rebaixat.

Si la botiga accepta targetes o altres mitjans de pagament de manera habitual, també ho ha de fer en període de rebaixes.

En el supòsit que les ofertes en rebaixes no afectin la totalitat dels productes comercialitzats, els rebaixats han de ser degudament identificats i diferenciats de la resta.

Has de tenir en compte en el moment de les rebaixes

Quina és la política de canvis del producte que has adquirit. La botiga no té per què acceptar canvis si el producte està en perfecte estat.

Conserva les factures o tiquets de compra fins al final de la garantia perquè els necessitaràs si has de reclamar.

Guarda els catàlegs i les ofertes comercials perquè són vinculants i pots exigir-ne el compliment.

En el cas de les botigues en línia, disposes d’un període mínim de 14 dies per retornar la teva compra, excepte productes personalitzats, peribles, o que no es puguin reutilitzar per raons d’higiene.