Notícies

Com podem reduir l’ús de plàstic al dia a dia?

Com podem reduir l’ús de plàstic al dia a dia?

El consum de plàstic ha anat augmentant any rere any. L'any passat es van produir 500 tones de plàstic globalment. Evidentment, la producció i de retruc el consum de plàstic d'un sol ús en general és un problema, però aquest s'agreuja quan gran part d'aquest arriba...

Oferta laboral per a tècnic/a jurídic/a de L’OCUC

Oferta laboral per a tècnic/a jurídic/a de L’OCUC

TÈCNIC JURÍDIC DE L'OCUC Delegació de Barcelona  Funcions, objectius i  missió del lloc de feina: Assumpció de la missió de l’entitat Membre del gabinet tècnic de l’organització Representació de l’entitat Assessorament jurídic en temàtica de consum als socis de...

Assemblea General de L’OCUC de 2021

Assemblea General de L’OCUC de 2021

Barcelona, 25 de febrer de 2021 CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA Benvolgut/da soci/sòcia, D’acord amb allò que preveu l’article 21 dels nostres Estatuts, i en ús de les facultats que em confereix l’article 36 dels mateixos, mitjançant la present el/la...

L’OCUC té nova web i estrenem Instagram!

L’OCUC té nova web i estrenem Instagram!

L’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya és una entitat sense ànim de lucre que treballa des del 1978 amb la missió de defensar els drets dels consumidors i usuaris de Catalunya. S’assessora i es representa els socis en tots els temes de consum que els...

Fonaments d’un consum responsable

Fonaments d’un consum responsable

La responsabilitat a l’hora de consumir és un aspecte que molta gent té en compte, però en què es fonamenta aquesta responsabilitat? El consum responsable implica consumir de manera ètica, ecològica i social. Es tracta de comprar productes tenint en compte, no només...

Saps com reclamar en un problema de consum?

Saps com reclamar en un problema de consum?

T'EXPLIQUEM ELS PASSOS PER FER UNA RECLAMACIÓ.A voltes amb la rapidesa de la rutina, no ens adonem que gairebé cada dia som persones consumidores. Això vol dir que adquirim un bé o un servei. Des del pa que comprem al forn del nostre barri, el bitllet de tren per anar...

Les targetes de crèdit revolving

Les targetes de crèdit revolving

Què són les targetes de pagament revolving? Les targetes revolving són un crèdit de consum, és a dir, instruments de pagament per poder ajornar les compres que fem. Aquest producte de crèdit ha guanyat en popularitat gràcies a la seva flexibilitat. No cobren...